شايعه رايج: لجر نانو اس فقط مي تواند تعداد ٣ تا ٧ رمزارز را نگهداري كند
کیف پول لجر
پشتیبانی لجر نانو

شايعه رايج: لجر نانو اس فقط مي تواند تعداد ٣ تا ٧ رمزارز را نگهداري كند

در اين مقاله به شما توضيح ميدهيم چرا عنوان مقاله كاملا غلط هست؛ و واقعيت اين هست كه شما می توانيد، صدها، بلكه هزاران رمزارز مختلف را در كيف خود نگهداري كنيد. لجر نانو اس در سال ٢٠١٦ به بازار ارزهاي ديجيتال وارد شد و سطح  جديدي از امنيت و آرامش

ادامه این مطللب >>